OM OSS

Kvalitét

 

Varje människa är unik och våra behov ser olika ut. Vi ger skräddarsydd och personligt utformad hemtjänst i enlighet med varje enskild kunds behov.

Som del i detta ingår givetvis att ha tillgång till kompetent personal med tillgång till kompetensutveckling och handledning.

 

Kunden och närstående skall möta en verksamhet som präglas av god kvalitet och respekt för kundens integritet, önskemål och synpunkter.

 

Kunden skall garanteras ett professionellt bemötande.

 

 

 

Inflytande

 

Företagets förhållningssätt skall präglas av lyhördhet och inlevelseförmåga.

 

Kunden och närstående skall ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

 

Företaget skall eftersträva kontinuitet i omvårdnaden och att kunden skall känna sig trygg med den vård och omsorg som ges.

 

Kunden och närstående skall vara förvissad om att vården och omsorgen kontinuerligt kvalitetssäkras och att företaget satsar på kvalitetsutveckling.

 

 

Tel : 073-376 75 35

E-post: info@sveaquality.se

 

 

 

Besöksadress

 

Hamnvägen 15

611 31 Nyköping:

 

Postadress:

 

Svea Quality AB

Annas väg 6

611 50, Nyköping